جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد حسابرسی، کارشناس برنامه و بودجه شهرداری داراب
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابرسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/09/17
مقالات جدیدترین ژورنال ها