جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه قم
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی مدیریت صنعتی، دانشگاه قم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت صنعتی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/11/18
مقالات جدیدترین رویدادها