جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دکتری dba منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت منابع انسانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها