جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تبریز
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/04/05
مقالات جدیدترین ژورنال ها