جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان شناسی همگانی
  • گرایش : زبان شناسی همگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/04/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها