جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد برنامه ریزی، شاغل در اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : برنامه ریزی آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/22
مقالات جدیدترین ژورنال ها