جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بجنورد
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه بجنورد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : علوم اقتصادی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/04/23
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها