جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی اموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر، اردبیل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : آموزش و پرورش دبستانی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/05/25
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها