جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت امور شهری، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت اجرایی
  • گرایش : مدیریت امور شهری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/02
مقالات جدیدترین رویدادها