جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : مدیریت راهبردی فرهنگ
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/06
مقالات جدیدترین ژورنال ها