جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد آزمایشگاه غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم و صنایع غذایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها