جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها