جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مربی، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش شهرستان سامان، چهارمحال بختیاری ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : برنامه ریزی درسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/09/03
مقالات جدیدترین رویدادها