جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/09/03
مقالات جدیدترین ژورنال ها