جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : جامعه شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/09/16
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها