جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها