جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد، گروه مشاوره و راهنمایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره و راهنمایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها