جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری جنگل شناسی و اکولوژی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : اکولوژیک (اگرواکولوژی)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/07
مقالات جدیدترین ژورنال ها