جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : مدیریت ورزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها