جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، استان تهران، شهر تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : پژوهش هنر
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/14
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها