جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اندیشه سیاسی در اسلام، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : اندیشه سیاسی در اسلام
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها