همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش پنسیلوانیا بر تاب آوری و تعهد دینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی آموزش پنسیلوانیا بر تاب آوری و  تعهد دینی

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه پنسیلوانیا بر تاب آوری و تعهد دینی است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم مشهد در سال 1396 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به شیوه در دسترس هدفمند است. پس از انتخاب هدفمند، 28 نفر از شرکت کنندگان به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از ابزار تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و تعهد دینی (rci) ورثینگتون و همکاران (2003) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کواریانس تک و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج پژوهش نشان دهنده ی اثربخش بودن آموزش گروهی تاب آوری پنسیلوانیا در حوزه متغیرهای تاب آوری و تعهد دینی است؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که درمان آموزش گروهی تاب آوری پنسیلوانیا تأثیر گذار است و پیشنهاد می شود از این درمان در افزایش تاب آوری و تعهد دینی دانشجویان استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها