• بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی- رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان طلاق و عادی شهر تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 274
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی- رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان طلاق و عادی شهر تبریز

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال های عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان طلاق و عادی شهر تبریز اجرا شد. روش پژوهش حاضر از نوع مورد- شاهدی بوده و از میان جامعه آماری که شامل کلیه کودکان 7 تا 11 ساله شهر تبریز بودند، 130 نفر (65 پسر و 65 دختر)  از کودکان که پدر و مادرشان از یکدیگر طلاق گرفته و 130 نفر (65 پسر و 65 دختر) از دانش آموزان مدارس ابتدایی که با هر دو والدشان زندگی می کردند، به عنوان نمونه پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس و با روش همتاسازی برگزیده شدند و سیاهه رفتاری کودک (cbcl) توسط مادران گروه نمونه پر شد. همپنین معدل پایان سال کودکان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های توصیفی و نیز آزمون t برای مقایسه میانگین گروه های مستقل توسط نرم افزار spss20 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که بین کودکان طلاق و عادی در نمره ی کلی اختلال های عاطفی - رفتاری، نمره ی کلی اختلال های بیرونی سازی شده و اختلال های درونی سازی شده، به نفع کودکان طلاق، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی کودکان طلاق پایین تر از کودکان عادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها