• برسی رابطه کف پای صاف با پیچ خوردگی غیر برخوردی مچ پا در دانش آموزان شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 270
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله برسی رابطه کف پای صاف با پیچ خوردگی غیر برخوردی مچ پا در دانش آموزان شهر مشهد

  هدف از این تحقیق برسی ارتباط میان کف پای صاف با پیچ خوردگی غیر برخوردی مچ پا در دانش آموزان است. مچ پا یکی از شایعترین محل صدمات ورزشی است. پیچ خوردگی عمدتا ناشی از چرخش های ناگهانی شدید به داخل یا خارج مچ پا می باشد. ناهنجاری کف پای صاف می تواند بر بیومکانیک حرکات اثر منفی بگذارد و به علائم ناپایداری منجر شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش آموزان مدارس شهر مشهد تشکیل داده اند. به این منظور از 50 نفر دانش آموز با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه بین ناهنجاری کف پای صاف و پیچ خوردگی غیر برخوردی مچ پا ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به این که مفصل مچ پا محل تقابل بدن با زمین است، انحرافات ساختاری اندام تحتانی احتمال آسیب دیدگی در دانش آموزان را افزایش داده و ممکن است باعث اختلال در فعالیت جسمانی و هم چنین پیچ خوردگی در مچ پا گردد. از جمله ناهنجاری اندام تحتانی، کف پای صاف می باشد که شیوع آن در میان دانش اموزان بالا است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها