• جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص‌های انسان سالم در ادیان مختلف

  سابقه و اهداف: در سال های اخیر سلامتی بر اساس بُعدهای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد توجه قرار گرفته که برای شناخت سلامت معنوی لازم است شاخصهای انسان سالم شناسایی شود.

  مواد و روش‌ها: مطالعه ی مروری نظام مند حاضر، براساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی، موتورهای جستجوگر، کتاب های دینی اوستا، بهاگاواد گیتا، گاتا، اپانیشادها، انجیل، تورات، قرآن و متون اسلامی، حدیث ها، روایت ها و متن های آیین های بودا، کنفوسیوس و آیین شینتو، با استفاده از کلیدواژه های سلامت، انسان، سلامت معنوی، معنویت، روحانیت، انسان سالم، ویژگیهای انسان سالم، صفتهای انسان سالم و شاخص انسان سالم، در فاصله ی زمانی ژانویه ی 1996 تا دسامبر 2016 صورت گرفته است.

  یافته‌ها: در ادیان و آیین های مختلف، از سلامت معنوی تعریفهای مختلفی شده است. با مطالعه در متون، شاخصهای اولیه در ادیان و آیین ها استخراج شده، سپس با مرور چندین باره، کدها فشرده و 124 شاخص نهایی مشخص شد. سلامت معنوی، طیفی است که انسان در آن در حرکت است؛ در این طیف، انسان هر چه به سوی شاخصهای متعالیتر پیش رود، از سلامت معنوی بیشتری برخوردار خواهد بود و هر چه به سوی شاخصهای ضعیفتر پیش برود، سلامت معنوی کمتری خواهد داشت.

  نتیجه‌گیری: شاخصهای سلامت معنوی، مجموعه ای از رفتارها یا احساسات روانشناختی است که جنبه ی درونی و بیرونی دارد و مربوط به همه ی بُعدهای زندگی انسان است. با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر می توان اذعان کرد که شاخص های انسان سالم در ادیان و آیین های مختلف دارای وجوه مشترک و متفاوتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها