جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
18 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 18 مقاله
  توضیحات : گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : پزشکی عمومی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها