همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو

  بیماری دیابت نوع دو و مشکلات آن کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می دهد و به نظر می رسد که ادراک بیماری با بهبود کیفیت زندگی رابطه دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو انجام شد. روش مورد استفاده توصیفی ـ همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که در تابستان سال 1397 به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، تشکیل داده بود. از بین این افراد تعداد 120 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک بیماری و کیفیت زندگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بر روی نرم افزار spss-18 استفاده شد.(p<0.001)  نتایج این پژوهش بیانگر ارتباط همه مؤلفه های ادراک بیماری به جز شناخت علایم و قابلیت درک و فهم بیماری با کیفیت زندگی بود. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که ادراک بیماری یکی از متغیرهایی است که کیفیت زندگی را پیش بینی می کند.(p<0.001)  نتایج این پژوهش از نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی حمایت می کند. لذا با توجه به آسیب های روانشناختی در بیماران دیابتی و کیفیت زندگی پایین در این بیماران، شناخت متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دیابتی در ارتقای وضعیت سلامت جسمانی و روانی و بهبود کیفیت زندگی این بیماران ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها