جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانشجومعلم رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان شناسی همگانی
  • گرایش : آموزش زبان فارسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها