جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
12 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 12 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : پزشکی اجتماعی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها