جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
12 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 12 مقاله
  توضیحات : دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : فیزیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها