جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
17 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 17 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : توسعه روستایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها