جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشیار، گروه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/21
مقالات جدیدترین رویدادها