جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/22
مقالات جدیدترین رویدادها