جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : تکثیر و پرورش آبزیان
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/19
مقالات جدیدترین ژورنال ها