جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها