جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار اپیدمیولوژی، بخش آمار زیستی، دانشکده بهداشت رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : آمار زیستی و اپیدمیولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها