• تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل زنجبیل بر سطح چربی (hdl، ldl درصد چربی) زنان دارای دیابت نوع 2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل زنجبیل بر سطح چربی (ldl، hdl درصد چربی) زنان دارای دیابت نوع 2

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل زنجبیل بر سطح چربی (ldl، hdl ، درصد چربی) زنان دارای دیابت نوع 2شهرستان سمنان بود. بدین منظور دریک کار آزمایی نیمه تجربی دوسویه کور، 32 بیمار دیابت نوع دو (گلوکز ناشتا >126 mg/dl) (با میانگین قد 7.20±169.92 سانتی متر، وزن 6.34±82.41 کیلوگرم، سن 7.01±53.49 سال و ترکیب بدن 2.07± 28.57 درصد) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه، زنجبیل، تمرین تناوبی با مصرف دارونما، تمرینات تناوبی با شدت بالا با مصرف زنجبیل و دارونما قرار گرفتند. آزمودنی های گروه زنجبیل روزانه یک گرم زنجبیل (کپسول زینتوما) را به مدت 8 هفته دریافت کردند. آزمودنی های گروه های تمرین هم یک پروتکل تمرین تمرینات تناوبی با شدت بالا را که شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) و جلسه ای هشت حرکت را با شدت 65-80 درصد rm1 اجرا نمودند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، نمونه های خونی از ورید پیش آرنجی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق آزمون تی وابسته برای تغییرات از پیش آزمون تا پس آزمون و برای تفاوت بین گروه ها از تحلیل واریانس آنوای یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری (0.05 (p انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد سطوح چربی در همه گروه ها به جزء گروه دارونما کاهش معنی داری نشان داد، اما در گروه زنجبیل با تمرینات تناوبی با شدت بالا نسبت به بقیه گروه ها کاهش بیشتری داشت (0.05 =(p اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید. (0.05  (pپس انجام طولانی مدت تمرینات تناوبی با شدت بالا به همراه مکمل زنجبیل میتواند شیوه درمانی مؤثری برای تغییرات مطلوب در شاخص های سطوح چربی بیماران دیابت نوع دو باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها