جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
24 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 24 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها