جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملارد-استادیار گروه تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  • گرایش : تجارت الکترونیکی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها