• بررسی آثار حضور بانک در شبکه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی: بانک ملی ایران استان آذربایجان شرقی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی آثار حضور بانک در شبکه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی: بانک ملی ایران استان آذربایجان شرقی)

  از آنجا که جوامع امروزی وابسته به فضای اینترنت می باشند، بسیاری از تحلیل گران و متخصصان علوم اقتصادی و بازرگانی و کسب و کار معتقدند که شبکه های اجتماعی فرصتی منحصر به فرد برای برندها ارائه می دهند تا روابط خود را با مشتریان تقویت نمایند؛ بانک ها نیز بعنوان سازمانهای مالی یا به عبارتی نوعی کسب و کار، از آن جنبه که با یکدیگر بر سر مشتریان رقابت دارند، از این مسئله استثناء نمی باشند. در این پژوهش تاثیرات فعالیت بانک ملی ایران در شبکه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری مشتریان به برند در استان آذربایجان شرقی بررسی شده است.

  در این جهت ابتدا نمونه ای 384 نفره از جامعه نامحدود مشتریان بانک ملی در استان برای تحقیق، از طریق فرمول کوکران برآورد شد، 400 فقره پرسشنامه به صورت نسبی در شهرهای در دسترس توزیع شده و نهایتا 388 پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه برای انجام تحلیل های توصیفی و استنباطی وارد نرم افزارهای spss وsmart pls شدند و پس از انجام تحلیل ها و آنالیز داده ها با روش معادلات ساختاری نتایج بدست آمده حاکی از آن شد که جوامع برند فعال در شبکه های اجتماعی تاثیری مثبت بر چهار متغیر: روابط مشتری/ برند، مشتری/ بانک، مشتری/ خدمات و مشتری/ مشتری می گذارد که این چهار متغیر نیز در نهایت بر متغیر وابسته که همان اعتماد و وفاداری برند است، تاثیری مثبت دارند. در نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص شد که حضور و فعالیت بانک در فضای شبکه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر اعتماد و وفاداری مشتریان به برند بانک دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها