حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تأثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 723
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله تأثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی انجام گرفت. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- وپس آزمون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش ‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی ۹۶ -۹۷و حجم نمونه تحقیق 120 نفر بود که 60 نفر در گروه‌های آزمایش (2،1)، و 60 نفر در گروه‌های کنترل (2،1)، قرار گرفتند. در گروه‌های آزمایش، از مدیریت کلاس درس به شیوه همیاری استفاده شد و در گروه‌های کنترل، کلاس‌ها به شیوه سنتی (روش سخنرانی)، اداره شدند. ابزارهای تحقیق شامل آزمون‌های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که کلیه‌ی آزمون‌ها از لحاظ روایی و ضریب پایایی (91%)، مورد تایید قرار گرفتند.

  به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، از روش آمار استنباطی (ancova)، نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش ‌آموزانی که با مدیریت کلاس به شیوه همیاری به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش ‌آموزانی بود که بر اساس روش معمول (سخنرانی)، مشغول یادگیری بودند. در گروه‌های همیاری میان دو گروه تفاوت معنی ‌داری دیده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها