جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
19 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 19 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29