جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
11 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 11 مقاله
  توضیحات : استاد گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم کامپیوتر
  • گرایش : علوم کامپیوتر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها