جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
23 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 23 مقاله
  توضیحات : استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور استان البرز مرکز کرج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها